Genç komşumuzun kaslı vücudu beni azdırdı

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Fingering

İkimizde bir firmada idari personel yolds.
com bölümünde çalıştığımız için gelirli bir hayatımız var ve bir sitede oturuyoruz apartmanda bir kaç kişiyle yakın ilişki kurmuştuk sohbetlerimiz felan iyiydi gider gelirdik komuşularımızdan birinin evinde yakışıklı kaslı genç vardı bende etkilenmiştik evlerine gittiğimde kesişiyorduk ben niyeti ona bozmuştum onun beni sikmesi için elimden geleni yaptım onu bize çağırdım ve kaslı vücudunu emerek tadını çıkartarak kendimi siktirdim

?nn??i ?ık ?ık mutf?ğ? gittiğind? biz muh?bb?t ?diy?rduk.
.
m?hm?t ç?k k??k?n b?kıy?rdu, ?l? gözl?rind?n b?şınd? birş?? ?nl?m?mıştım b?şt? ?m? ??nki bu b?ni i?tiy?rmuş gibi b?kıy?rdu, düşünün?? bi tuh?f ?ldum n?y?? y?rım ???t ??nr? k?lktım.
.
4 gün ??nr? ???rtm?n girişind? k?rşıl?ştık, ???n?ör? b?nm?d? ?ürü??r?k çıktı b?n d? ?nl? b?r?b?r çıktım, t?bi ön??lik v?rdi ?rk?md?ydı, n? biliyim götümü izl?diğini .
.
bi ?n ?rk?mı döndüm b?ktıgını f?rk ?tt?m .
.
?v? gittim tuh?f ?ldum, h?m?n ??t?gım? ?ttım k?nd?m?, ç??ukl?rım ?kuld? ?şim ?nn??ind? ?ldugund?n m??trub??y?n y??m?y? b?şl?dım ?m? m?hm?t i d?ğ?l k???mı illegal bahis düşün?r?k.
?kş?mın? yin? k?rşıl?ştık ” mük?mm?l görünüy?r?un zuh?l ?bl?, ç?k ç?ki?i?in” f?l?n gibi l?fl?r ?tti ç?k h?şum? g?tm?şt? bu.
Cumartesi günü küçük ?ğlum 3 y?şınd? k??ıyı ?çmış ?ş?ğı d?ğru ini??rdu b?n??d?n y?ni çıkmştım üz?rimd? ??d??? ?mımı v? göğü?l?rimi k???y?n h?vlu v?rdı .
.
?ğlum d?r??n?d?, k???m t?ni? k?rtund?ydı ş?hrin h?m?n dışınd? .
.
gir?y ın ??şind?n k?ştum ???rtm?nn m?rdiv?nl?rin?, m?hm?t ?lmış ku??ğın? g?t?r?y?rdu yuk?rı, t?b? ?ş?ğıd?n b?n? görün?? gözl?r? ?çılmış, göz b?b?kl?ri bü?ümüş gibiydi ??nki … ?ş?fm?n giymişti ş?n?ım? b?rk?ç ??niy? ??nr? k?b?rıklığı h????tt?m, h?m?n ?ç?r? g?tt?m k??ının ?rk??ın? g?l m?hm?t d?dim .
.
g?ldi gir?y ı bır?ktı güldü ç?k y?r?m?z bu ç??ukl?r d?di .
.

B?n d? güldüm, g?l??n? d?dim.
.
??lınd? g?lm???m f?l?n y??tı, lütf?n d?dim g?ldi .
.
?m? b?kl? d?dim g?l d?d?ğ?md? g?lir?in d?dim t?m?m d?di .
.
y?t?k ?d??ın? dğru g?tt?m g?l d?dim k??ıyı k???m?d?n h?vluyu ?ldım ü?tümd?n, ??nırım görmüştü götümü .
.
ü?tüm? ?ldım illegal bahis siteleri g???lik, ??xy d?ğildi ?m? .
.
iç?ri gittim, h?fif diz ü?tünd? g???liğim ?iy?hn? bil?yim ?iy?hı ç?k ??vdiğini, ?ltım? d? birş?y giym?miştim .
.
göğü? uçl?rım f?l?n b?lli ?luy?rdu .
.
m?hm?t: zuh?l ?bl? mük?mm?l görünüy?r?un, ??ngiz b?? ?n ??rind? ?lm?k i?t?rdim d?ğru?u d?d? güldü.
.
t?ş?kkür ?tt?m b?n d? ?turduk n? v?riyim ??n? d?dim v?ll? v?r?? bi ç?? ?lı?ım d?di,h?r?r?ti ?lır d?diğind? b?n ürktüm v? h?y???nl?ndım .
.
t???vüz ?tm??in bu b?ni diy? .
.
g?tt?m ç?y ?ldım, g?r?y ı ?d??ın? k?ydum k??ı?ını k???dım y?t?ğının içind?n çık?m?zdı .
.
g?çtik ?turduk birlikt?, b?n ilk ?turdugumd? k??ıkl?rım? 5-6 ?m k?lmıştı g???l?ğ?n ?t?ği b?kışl?rı yin? y?ğunl?şmıştı .
.
bi h?ş ?ldum v? n??ıl ?ldu bilmi??rum b? ?nd? ” ??n b?n? ç?k k???y??un” d?y?? gülüm??dim .
? d? kim i?t?m?zki ??nin gibi bi k?dınının ?lm??ını d?di v? bi h?ş ?ldum .
.
??k? n?dir b?ni bu k?d?r ç?ki?i gö?t?r?n d?dim, göğü?l?rin v? k?lç?l?rın v? dud?kl?rn ç?k h?şum? gidiy? d?di .
.
?m? ?vliyim canlı bahis siteleri d???m d? ç?kinm?y?r?k, ?l?bilir ?rk?kl?r k?rıl?rını ?ld?tıy?, k?dınl?r ?ld?t?m?z mı d?di .
.

N?rd?n biliy??un ki k???mı ?ld?tı??gımı diy? ??rduğumd? d?, ?ldukç? ?tk?l????? bi ?v? v?rd?; beni çok istiyorsun d?d?.
 A?lınd? ? ?n? k?d?r birş?? ??ktu ?m? bir ?nd? ?nu sex hikayelerindeki gibi i?t?diğimi hi???ttim .
.
k?lktı y?nım? g?ld?, ?turdu y?v?şç? dud?kl?rımı ö?m?y? b?şl?dı k?rşılık v?rdim, ?ll?riyl? m?m?l?rimi ?kşu??rdu g???liğin ü?tünd?n .
.
ö?üşm? d?v?m ?d?rk?n g???liğimin ??kıl?rını indirdi, çı?l?k k?ldım .
.
?ll?riyl? ?mımı ??rm?klıy?r, dilimi y?y??k gibi ??lı??rdu .
.
y?l?m?y? d?v?m ?d?r?k göğü?l?rim? ?rd?n d? ?mım? indi .
.
y?tırdı ? ??l?rk?n ?mımı b?n d? t-?hirt ?n? çık?rdım, ?y?ğ? k?ldırı? ?ş?fm?nını çık?rdım .
y?rr?ğını görün?? h?şum? gitti, ?şiminkind?n 2-3 ?m d?h? büyük v? ?z bir?z k?lındı, bu d?h? d? h?şum? gitmişti .
.
y?l?dım bir?z, ??nr? b?n? ??tırı? ü?tüm? uz?ndı, yin? dd?kl?rımd?n ö?m??? b?şl?dı, y?rr?ğını d? ?mımın dud?kl?rın? ?ürtüy?rdu bu içimi ???i? gı?ıklıy?rdu ?m? ?mımd? k?şınıy?rdu, gir ?rtık diy?bildim .
.
b?şını h?fif ??ku? ç?k?y?rdu ??nr? bird?n g?çirdi .
.

y?v?ş y?v?ş gidi? g?lm?y? b?şldı ?ç?md?, ?ynı ?nd? ö?üşüy?rduk d? .
.
d?f?l?r?? f?rklı ??zi?y?nl?rd? ?ikti b?ni

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın