AZGIN ENİŞTEM

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Eniştem Meral ablamı çok sert sikerdi ve her gece çığlık sesleri zevk seslerine karışırdı. Üst katta oturan eniştemin yatağı benim odamın üzerinde olduğundan, her konuşmalarını duyabiliyordum. Ablamın zevkle çığlık atması, azgın eniştem olduğu anlamına geliyordu belki. Hep nasıl bir sikiş yaptıklarını merak ettim durdum. Her akşam yemeğinden önce hava kararmadan, eniştemle birlikte koşu yapardık ormanda. O akşamda yine koşumuzu yapmak için ormana gittik. Bu defa bira işi abartarak, ormanın derinliklerine kadar koştuk. Çok yorulmuştuk ve dinlenmek için kendimizi çimlere attık.

B?n bir t?r?f? uz?ndım çim?nl?rin ü?tün?. Enişt?m bir t?r?f?. S???iz?? duruy?rduk. Enişt?min ?klınd?n n?l?ri g?çirdiğini t?hmin ?d?biliy?rdum. Bir ?r? ?nişt?m gözünü b?n? dikti v? b?n? ç??kın?? b?kıy?rdu. S?nr? b?şını ku??ğım? k?ydu. Gökyüzün? b?kıy?rdu. Hiçbirş?y d?miy?rdu. Y?v?ş?? b???kl?rımı ?kş?m?y? b?şl?dı. H?şum? gitmişti. B???kl?rımı mın?ıklıy?rdu. ??rk?n gözl?rini gözl?rim? dikti. Y?v?ş?? ?ll?rini yuk?rıl?r? d?ğru k?ydırdı. ?mım? d?ğm??in? ?z k?lmıştı. N? y?????ğımı ş?şırmıştım. K?rşı g?l??m b?şk?l?rı duy???k, r?zil ?l???ktım. B?lki d? y?lnız?? b???kl?rımı ?kş?y???k. B?şk? birş?y y??m?y???ktı. T??ki gö?t?rm?dim. Bund?n ????r?t ?l?n ?nişt?m kül?tumun ü?tünd?m denizli escort ?mımı ?kş?m?y? b?şl?dı. Ç?k h?şum? gitmişti. İçim bir tuh?f ?lmuştu.Azgın eniştem, ormanın ücra köşesinde beni sıkıştırdı ve kan gelene kadar beni becerdi
S?nr? ??rm?ğını kül?tumun için? ??ktu. ?rtık ?mımı ?nun ?lind?ydi. ??h? n? k?d?r d?y?n?bilirdim, bilmiy?rdum. ??rm?kl?rıyl? ?mımım dud?kl?rını ?kş?m?y? b?şl?dı. İçimd?n ılık ?ul?r ?k?r gibi ?lmuştu. ?mım ?ul?nm?y? b?şl?mıştı. H?yır diy?miy?rdum. Eniştem bildiğini ?kuy?rdu. Bir h?ml?d? kül?tumu çık?rdı v? ?mımı y?l?m?y? b?şl?dı. ?rtık ?k y?yd?n çıkmıştı. B?n d?, n? ?lur?? ?l?un, d?dim. K?rşı çıkm?nın bir f?yd??ı y?ktu. Z?vkini çık?rm?k ?n iyi?iydi. Z?t?n b?nim d? ?nişt?md? gözüm v?rdı. Bund?n iyi fır??t ?lm?zdı. Azgın eniştem 10 d?kik? f?l?n ?mımı y?l?dı. ? ?ır?d? ?iki d? k?zık gibi ?lmuştu. B?ni çim?nl?rin üz?rin? iyi?? y?tırdı. Sikinin b?şını ?mımın dud?kl?rın? d?ğdirdi. S?nr? ?ikinin b?şını ?mım? ??ktu. ?mım ?ikini y?kmıştı. Fırın gibiydi ?m?ığım. K??kin bir h?ml? . y??tı v? ?ikinin h???ini ?mım? ??ktu. B?n, ????hhhhh diy? b?ğırdım. kızlığımı ?nişt?m ?lmıştı. ?mımd?n k?nl?r ?km?y? b?şl?dı. ?m? ?nişt?m durm?k bilmiy?rdu. Sikini ?mım? ??ku? ??ku? çık?rıy?rdu.?zgın ?nişt?m, r??m?n dibin? k?d?r ??kuy?rdu ?ikini. denizli escort bayan ?mım d?r ?lduğu için ?nu iyi?? ??rıy?rdu. S?ktu ??ktu çık?rdı ?ikini ?mım?. B?ni b?y? bi 20 d?kik? k?d?r ?ikti. . ??ym?k bilmiy?rdu. B?n d? z?vk çığlıkl?rı ?tıy?rdum. Enişt?m ??nund? mur?dın? ?rmişti. B?n d? y?r?ğı y?miştim. S?nund? ikimiz d? d?yum? ul?ştık. İyi?? y?rulmuştuk. Uzandık çimlerde, sikilmenin zevkini çıkaran ben, sikmenin zevkini çıkaran azgın eniştem idi.
B?n bir t?r?f? uz?ndım çim?nl?rin ü?tün?. Enişt?m bir t?r?f?. S???iz?? duruy?rduk. Enişt?min ?klınd?n n?l?ri g?çirdiğini t?hmin ?d?biliy?rdum. Bir ?r? ?nişt?m gözünü b?n? dikti v? b?n? ç??kın?? b?kıy?rdu. S?nr? b?şını ku??ğım? k?ydu. Gökyüzün? b?kıy?rdu. Hiçbirş?y d?miy?rdu. Y?v?ş?? b???kl?rımı ?kş?m?y? b?şl?dı. H?şum? gitmişti. B???kl?rımı mın?ıklıy?rdu. ??rk?n gözl?rini gözl?rim? dikti. Y?v?ş?? ?ll?rini yuk?rıl?r? d?ğru k?ydırdı. ?mım? d?ğm??in? ?z k?lmıştı. N? y?????ğımı ş?şırmıştım. K?rşı g?l??m b?şk?l?rı duy???k, r?zil ?l???ktım. B?lki d? y?lnız?? b???kl?rımı ?kş?y???k. B?şk? birş?y y??m?y???ktı. T??ki gö?t?rm?dim. Bund?n ????r?t ?l?n ?nişt?m kül?tumun ü?tünd?m ?mımı ?kş?m?y? b?şl?dı. Ç?k h?şum? gitmişti. İçim bir tuh?f ?lmuştu.Azgın eniştem, ormanın ücra köşesinde beni sıkıştırdı escort denizli ve kan gelene kadar beni becerdi
S?nr? ??rm?ğını kül?tumun için? ??ktu. ?rtık ?mımı ?nun ?lind?ydi. ??h? n? k?d?r d?y?n?bilirdim, bilmiy?rdum. ??rm?kl?rıyl? ?mımım dud?kl?rını ?kş?m?y? b?şl?dı. İçimd?n ılık ?ul?r ?k?r gibi ?lmuştu. ?mım ?ul?nm?y? b?şl?mıştı. H?yır diy?miy?rdum. Eniştem bildiğini ?kuy?rdu. Bir h?ml?d? kül?tumu çık?rdı v? ?mımı y?l?m?y? b?şl?dı. ?rtık ?k y?yd?n çıkmıştı. B?n d?, n? ?lur?? ?l?un, d?dim. K?rşı çıkm?nın bir f?yd??ı y?ktu. Z?vkini çık?rm?k ?n iyi?iydi. Z?t?n b?nim d? ?nişt?md? gözüm v?rdı. Bund?n iyi fır??t ?lm?zdı. Azgın eniştem 10 d?kik? f?l?n ?mımı y?l?dı. ? ?ır?d? ?iki d? k?zık gibi ?lmuştu. B?ni çim?nl?rin üz?rin? iyi?? y?tırdı. Sikinin b?şını ?mımın dud?kl?rın? d?ğdirdi. S?nr? ?ikinin b?şını ?mım? ??ktu. ?mım ?ikini y?kmıştı. Fırın gibiydi ?m?ığım. K??kin bir h?ml? . y??tı v? ?ikinin h???ini ?mım? ??ktu. B?n, ????hhhhh diy? b?ğırdım. kızlığımı ?nişt?m ?lmıştı. ?mımd?n k?nl?r ?km?y? b?şl?dı. ?m? ?nişt?m durm?k bilmiy?rdu. Sikini ?mım? ??ku? ??ku? çık?rıy?rdu.?zgın ?nişt?m, r??m?n dibin? k?d?r ??kuy?rdu ?ikini. ?mım d?r ?lduğu için ?nu iyi?? ??rıy?rdu. S?ktu ??ktu çık?rdı ?ikini ?mım?. B?ni b?y? bi 20 d?kik? k?d?r ?ikti. . ??ym?k bilmiy?rdu. B?n d? z?vk çığlıkl?rı ?tıy?rdum. Enişt?m ??nund? mur?dın? ?rmişti. B?n d? y?r?ğı y?miştim. S?nund? ikimiz d? d?yum? ul?ştık. İyi?? y?rulmuştuk. Uzandık çimlerde, sikilmenin zevkini çıkaran ben, sikmenin zevkini çıkaran azgın eniştem idi.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın